Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Instytucje realizujące program otrzymują środki finansowe na promocję czytelnictwa i zobowiązane są do podjęcia działań w tym zakresie.

W październiku nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
i pozyskała dotację celową w kwocie 15 000 zł na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej służących rozwojowi czytelniczych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promocji czytelnictwa. W związku z tym biblioteka na ten rok szkolny zaplanowała wiele różnorodnych działań: akcji, projektów, konkursów, wystaw, gazetek itd., które będzie realizowała przy wsparciu dyrekcji szkoły oraz dzięki systematycznej współpracy z nauczycielami, uczniami
i rodzicami.

Często zadajemy sobie pytanie: „Dlaczego warto czytać?” Czytanie rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo -skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

  •  Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie.
  •  Odgrywa znaczącą rolę we wszystkich fazach rozwoju człowieka.
  •  Osoby, które opanują tę umiejętność i często sięgają po książki, lepiej radzą sobie w życiu.

Zachęcamy rodziców, nauczycieli i uczniów do zapoznania się z tekstem „Wpływ czytania
na rozwój dzieci i młodzieży”. link

Zapraszamy wszystkich do wspólnego działania!