Dyrektor szkoły

Wiedza o społeczeństwie

Język niemiecki

Geografia

Pedagog szkolny

Logopedia

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Wychowanie do życia w rodzinie

Edukacja Dla Bezpieczeństwa

Doradztwo zawodowe