DYREKTOR SZKOŁY

Wiedza o społeczeństwie

Język niemiecki

Geografia

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Wychowanie do życia w rodzinie