Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska, z którą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres e- mail:iod_js@dbfotargowek.pl

Z dniem 07.07 został wyznaczony zastępca inspektora danych osobowych: Pani Nadia Snopek

adres e-mail:  iod_as@dbfotargowek.pl