Stołówka

1. Ze stołówki mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy Szkoły.
2. Posiłki wydawane są na stołówce szkolnej w godzinach: obiad od godz. 1140 do godz. 1430
3. Codziennie mamy przygotowane trzy porcje degustacyjne dla rodziców.
Opłat abonamentowych za posiłki można dokonywać w sklepiku szkolnym (gotówka) z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków ogłoszenie, w których dniach i godzinach przyjmowane będą opłaty ukaże się na stronie internetowej szkoły i wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń przed stołówką (zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ).
Zwrot środków za odwołane obiady nastąpi podczas opłacania abonamentu na następny miesiąc.

Odwoływanie posiłków na dany dzień możliwe będzie w godz. 700 – 900 danego dnia, telefonicznie lub poprzez sms pod numerem telefonu 727 411 604 (w treści smsa proszę napisać imię i nazwisko dziecka oraz termin odwołania obiadów). W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w w/w terminie, pieniądze za posiłek nie będą zwrócone
Jadłospis miesięczny wywieszony będzie przy stołówce, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szkoły.
Rodzice dzieci, które mają zalecenia lekarskie dotyczące specjalistycznych diet powinni zgłosić ten fakt bezpośrednio na stołówkę oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie, i listę na jakie konkretnie produkty jest dziecko uczulone.