Pielęgniarka

Świadczenia Pielęgniarki szkolnej

1.    Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć.
2.    Realizacja zleceń lekarskich
3.    Świadczenie profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
4.    Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie nad uczniami z dodatnimi wynikami testów. Kierowanie uczniów na badania bilansowe.
5.    Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością. 
6.    Świadczenie grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I – VI szkoły podstawowej.
7.    Udział w planowaniu i ocenie edukacji zdrowotnej. Realizacja programu „Zdrowy uczeń”
8.    Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów. 
9.    Współpraca z Rodzicami nad dziećmi przewlekle chorymi. 
10.    Pielęgniarka współpracuje z Dyrektorem szkoły, Nauczycielami i Pedagogiem szkolnym, Pracownikami szkoły.

Godziny pracy gabinetu

Poniedziałek godz. 8.30 – 13.30
Wtorek godz. 8.00 – 13.00
Środa godz. 8.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 13.00