EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu:

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematykę, język obcy nowożytny. Egzamin z każdego przedmiotu    jest przeprowadzany innego dnia.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

 

W terminie głównym

 

1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

W terminie dodatkowym

 

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

język polski – 120 minut (do 180 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków  egzaminu)

matematyka – 100 minut (do 150 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków  egzaminu)

język obcy nowożytny – 90 minut (do 135 minut w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków  egzaminu)

 

Materiały i przybory, z których mogą korzystać zdający egzamin

- na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), niedozwolone jest korzystanie z długopisów  zmywalnych/ścieralnych

- dodatkowo na egzaminie z matematyki linijka

Zdający przynosi własne przybory.

Uwaga: jest zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dostępne  są na stronie internetowej CKEOKE.