Szkoła Podstawowa nr 378

Szkoła Podstawowa nr 378 zapoczątkowała działalność we wrześniu 2017 roku wskutek reformy edukacji. Jednak w budynku przy ul. Bartniczej 8 już od niemal czterdziestu lat kształcą się kolejne pokolenia warszawiaków.

W latach 1978 – 1999 gmach był siedzibą Szkoły Podstawowej nr 67 im. Bronisława Wojciecha Linkego. Nowoczesny budynek robił wrażenie: duże, jasne sale, szerokie korytarze, okazałe forum, patio dawały uczniom przestrzeń i swobodę. Nauczyciele i absolwenci wspominają SP 67 jako miejsce, w którym panowała dyscyplina, ale także szacunek do człowieka i wiedzy. Dyrektorami placówki były p. Natalia Zięcina, a następnie p. Hanna Nowocin.

W roku 1999 nastąpiła w Polsce zmiana systemu edukacji i decyzją Rady Gminy Targówek utworzono Gimnazjum nr 3. Funkcję dyrektora szkoły objęła p. Alicja Sztyrak. Dostrzeżono wówczas potrzebę utworzenia oddziałów integracyjnych, aby wyjść naprzeciw wymaganiom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W grudniu 2001 roku zmieniono nazwę szkoły na Publiczne  Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i nadano jej imię Ignacego Jana Paderewskiego. 11 grudnia 2001 roku po mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, podczas której poświęcono Sztandar Gimnazjum, odsłonięto tablicę z imieniem patrona oraz uznano „Dezyderatę” za oficjalny hymn szkoły. Całej społeczności szkolnej przez lata towarzyszyć będą słowa:

 

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”


 

W 2003 roku po raz kolejny zmieniono nazwę szkoły na Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 143 im. I. J. Paderewskiego. W sierpniu 2005 roku urząd dyrektora szkoły objęła pani Emilia Walczak. Z każdym rokiem wzrastała pozycja G143 w dzielnicy. Szkoła mogła się pochwalić zdobytymi certyfikatami, wysokimi wynikami egzaminów gimnazjalnych, licznymi osiągnięciami uczniów w konkursach, nowoczesnym wyposażeniem i metodami pracy. Priorytetem było stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska wychowawczego oraz współpraca z partnerami społecznymi i rodzicami.

Nie sposób oddzielić dziejów Gimnazjum nr 143 od Szkoły Podstawowej nr 378. W lipcu i sierpniu 2017 roku budynek został wyremontowany i dostosowany do potrzeb młodszych dzieci. We wrześniu naukę rozpoczął oddział przedszkolny, klasy pierwsze, trzecia, czwarte, szósta i siódme. Jednocześnie funkcjonują oddziały gimnazjalne. Stanowisko dyrektora szkoły piastuje p. Emilia Walczak, zachowano kadrę nauczycielską i obsługę, co gwarantuje wysoki poziom kształcenia i bezpieczeństwo.

We wrześniu 2018 roku na stanowisko wicedyrektora powołano panią Monikę Chacińską, która wraz z panią Anną Perczyńską wspiera nauczycieli i uczniów w procesie edukacji. Szkoła otworzyła się na potrzeby najmłodszych, zbudowano plac zabaw, świetlicę, poszerzono ofertę edukacyjną o zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Cieszymy się z owocnej współpracy z Radą Rodziców, dzięki czemu udało się nam stworzyć solidarną społeczność szkolną.

Nie zapominamy o przeszłości, korzystamy z doświadczeń, ale jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Nadal chcemy być szkołą przyjazną, w której każdy uczeń może odnieść sukces.

Opis pod osią czasu