Kalendarz roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych

14 października – dzień Edukacji (czwartek)
12 listopada (piątek)
7 stycznia (piątek)
2 maja (poniedziałek)
4 maja (środa)
egzamin ósmoklasisty 24 – 25 – 26 maja
17 czerwca (piątek)

Zebrania/ dni otwarte z rodzicami

6/7 września – zebranie organizacyjne 
8 września /online
10 września – z Radą Rodziców 
20/21 października – zebranie 
8 grudnia – dzień otwarty 
2/3 marca – zebranie 
18 maja – dzień otwarty 
22 czerwca – zebranie podsumowujące

Data

I półrocze 2021/ 2022

1 września
klasy 1 na forum,
a następnie w salach
z wychowawcą:
2 tury
1a i 1b - godz. 8.00.

1c i 1d - godz. 9.30.

pozostałe klasy – spotkanie z wychowawcą w sali, zgodnie
z przydziałem
klasy 2 i klasy 3 - godz. 11.00
klasy 4, 5, 6 - godz. 12.00.
klasy 7 i 8 – godz. 13.00.
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/ 2021

2 tury:
*na forum spotkanie 20 minutowe
*następnie spotkanie w salach z wychowawcą w obecności rodziców, 20 minutowe
*następnie zajęcia integracyjne dla uczniów z wychowawcą bez obecności rodziców, 30 minutowe
*w tym czasie spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły na forum
6 września godz. 17.30. Zebranie z rodzicami uczniów klas 4 – 8
7 września godz. 17.30. Zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – 3 
10 września godz. 18.00. Spotkanie z Radą Rodziców 
15 września godz. 16.00. Zebranie Rady Pedagogicznej 
16 września godz. 18.00. Spotkanie z rodzicami 
24 września godz. 8.30.
na 5 godzinie lekcyjnej
Ślubowanie klas pierwszych
przejście klas 4 na starsze skrzydło
13 października godz. 15.30. Zebranie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
20 października
godz.17.30.
21 października
godz. 17.30.
Zebranie z rodzicami uczniów klas 4 – 8
Zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – 3

 
8 – 10 listopada
Dni Patrona IGNACJADA
zakończenie 10 listopada
2 tury
klasy 1-3, 4-8
Dni Patrona szkoły

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
8 grudnia
godz. 16.00.

godz. 17.30. – 19.00.
Zebranie Rady Pedagogicznej

Dzień otwarty dla rodziców 
20 grudnia godz. 17.00. Wigilia Pracowników szkoły
22 grudnia
2 tury
klasy 1-3, 4-8
Wspólne kolędowanie
23 – 31 grudnia Przerwa świąteczna
do 14 stycznia Podanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych (wpis do dziennika)
25 stycznia Wystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
26 stycznia godz. 16.00. Zebranie klasyfikacyjne śródroczne Rady Pedagogicznej (online)
28 stycznia Koniec I półrocza roku szkolnego

Data

II półrocze 2021/ 2022

31 styczni1 – 11 lutego Ferie zimowe
14 lutego Początek II półrocza roku szkolnego
16 lutego
zabawy karnawałowe -
uczniowie klas 1–4 przychodzą na zajęcia bez podręczników
Bal karnawałowy
klasy 0 – 4
godz. 8.00. – 11.30. (na sali gimnastycznej,
dyżur wychowawcy klasy i jednego rodzica z każdej klasy)

Dyskoteka karnawałowa
klasy 5 – 8
godz. 16.00 – 19.00. (na forum szkoły, dyżur wychowawców)
2 marca
godz. 15.30.
godz. 17.30.

3 marca
godz. 17.30.
Zebranie Rady Pedagogicznej 

Zebranie z rodzicami uczniów klas 4 – 8

Zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – 3

 
14 – 19 kwietnia Przerwa świąteczna
27 kwietnia godz. 15.30. Zebranie Rady Pedagogicznej – szkolenie członków SZE 
29 kwietnia
2 tury
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
18 maja
godz. 15.30.

godz. 17.30. – 19.00.
Zebranie Rady Pedagogicznej

Dzień otwarty dla rodziców 
24 – 25 – 26 maja Egzamin ósmoklasisty
20 czerwca
godz. 12.30. na przerwie
Przyjęcie wyników klasyfikacji i promocji
22 czerwca godz. 17.30. Podsumowujące zebranie z rodzicami uczniów klas 0 – 8 
22 czerwca Egzaminy klasyfikacyjne roczne
23 czerwca godz.16.00 Zakończenie roku szkolnego klas ósmych
24 czerwca
klasy 0 – 3 godz. 9.00.
klasy 4 – 7 godz. 10.30.

godz. 12.00.
Zakończenie roku szkolnego 2021/ 2022

Zebranie podsumowujące Rady Pedagogicznej 
27 czerwca 9.00 – 13.00 Uzupełnianie i zdawanie dokumentacji