Kalendarz roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych

31 października (poniedziałek)
2 listopada 2022 r. (środa)
22 grudnia 2022 r.  (czwartek)
2 stycznia 2023 r. (poniedziałek)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 i 5 maja 2023 r.  (czwartek, piątek)
9 czerwca 2023 r.  (piątek)

Zebrania/ dni otwarte z rodzicami

7/8 września – zebranie organizacyjne, godz. 17.30
12 września (poniedziałek) – spotkanie z Radą Rodziców
26/27 października – zebranie + dzień otwarty, godz. 17.30 (stacjonarne, obowiązkowe)
14 grudnia – zebranie + dzień otwarty, godz. 17.30 (stacjonarne, obowiązkowe)
15/16 marca – zebranie, godz. 17.30 (do wyboru, może być on-line)
19/20 kwietnia – zebranie, godz. 17.30 (do wyboru, może być on-line, klasom ósmym sugerujemy spotkanie kwietniowe)
17 maja – zebranie + dzień otwarty, godz.17.30 (stacjonarne, obowiązkowe)
14/15 czerwca – zebranie podsumowujące, godz. 17.30 (decyzja wychowawcy i rodziców)

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/ 2023

1 września

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/ 2023

7 września

godz. 17.30.

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas 4 – 8

8 września

godz. 17.30.

Zebranie z rodzicami uczniów klas 1 – 3

 

12 września

godz. 18.00.

Spotkanie z Radą Rodziców

15 września

Przejście klas 4 na starsze skrzydło

13 października

 

godz. 8.55

 

 

Ślubowanie klas pierwszych

 

14 października

 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 października

godz.17.30.

 

27 października

godz. 17.30.

 

Zebranie i Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 4 – 8

 

Zebranie i Dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1 – 3

 

7 –9 listopada

Dni Patrona IGNACJADA

 

Dni Patrona szkoły

 

 

10 listopada

 

Szkolna akcja „Niepodległa do hymnu”

14 grudnia

godz. 17.30. – 19.00.

 

Zebranie z rodzicami klas 1- 8 + dzień otwarty  

23 – 31 grudnia

 

Przerwa świąteczna

do 13 stycznia

Podanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych                           

24 stycznia

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych

27 stycznia

 

Koniec  I półrocza roku szkolnego

 

 

II półrocze

30 stycznia

Początek II półrocza roku szkolnego

 

10 lutego

 

 

Dzień Przebierańca

+ bal dla klas 1-3

+ dyskoteka dla 4-8

+ inne atrakcje w uzgodnieniu rodziców

z wychowawcą danej klasyJ

 

13 – 26 lutego 2023

Ferie zimowe

 

15 marca

godz. 17.30.

 

16 marca

godz. 17.30.

 

 

Zebranie z rodzicami klas 4 – 8 (może być on-line)

 

Zebranie z rodzicami klas 1- 3 (może być on-line)

 

 

6 – 11 kwietnia

 

Przerwa świąteczna

20 kwietnia

godz. 17.30.

Zebranie z rodzicami klas 1- 3  (może być on-line)

 

28 kwietnia

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

17 maja

godz. 17.30. – 19.00.

 

 

Zebranie z rodzicami klas 1- 8 + dzień otwarty

23-25 maja

Egzamin ósmoklasisty

31 maja

Podanie propozycji ocen z zajęć edukacyjnych                              

1 czerwca

Piknik szkolny

13 czerwca

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych rocznych

14 czerwca

godz. 15.30.

 

godz. 17.30.

 

 

15 czerwca

godz. 17.30.

 

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 

Zebranie podsumowujące z rodzicami klas 4 – 8

(może być on-line)

 

Zebranie podsumowujące z rodzicami klas 1- 3

(może być on-line)

16 czerwca

Egzamin klasyfikacyjny

 

19 czerwca

 

Przyjęcie wyników klasyfikacji i promocji

23 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2022/ 2023