Dla kandydatów do klasy 1

Uwaga!

Dotyczy klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

 

Zgodnie z regulaminem rekrutacji Sp 378 uczniowie zaprzyjaźnieni, mieszkający blisko siebie lub pozostający w bliskim pokrewieństwie, mogą być przyjmowani, na wniosek wszystkich zainteresowanych rodziców, do jednej klasy, w liczbie nie przekraczającej trzech osób (dotyczy wszystkich kandydatów do klasy pierwszej).

Podania można składać do 30 czerwca 2022 r.

 

"Karta Ucznia 2022/2023" 
https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7be8a291