30 marca 2022

Szkoła podstawowa nr 378

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii" 

Zapraszamy do udziału w XV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii 2022”.
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i  VIII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
2. Konkurs podzielony jest na dwie grupy uczniowskie: klasy VII i klasy VIII, a dla każdej grupy są trzy kategorie konkursowe:
I – Fotografia - zdjęcie pojedyncze.
II – Obserwacja zjawiska – seria zdjęć.
III – Doświadczenie – seria zdjęć.
3. Fotografie zjawisk fizycznych powinny być opatrzone tytułem związanym z nazwą zjawiska oraz opisem zjawiska (minimum pół strony o formacie A4) z podaniem miejsca i daty wykonania fotografii.
4. Prace należy przesyłać do nauczyciela fizyki w wersji cyfrowej (format jpg) wraz z opisem przez dziennik do 20 kwietnia 2022 roku.
5. Jeżeli fotografia stanowiąca pracę konkursową przedstawia wizerunek osoby (osób), autor powinien dołączyć do pracy zgodę tej osoby (osób) na rozpowszechnianie wizerunku, wg wzoru podanego w załączniku nr 3 (do pobrania u nauczyciela fizyki). Prace niespełniające tego warunku nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Regulamin konkursu http://www.sto.org.pl/konkurs-fotograficzny-ciekawa-fizyka-czyli-zjawiska-fizyczne-w-fotografii-2022
Serdecznie zapraszamy.