21 marca 2022

Szkoła podstawowa nr 378

Szkolny konkurs- Najpiękniejsze Pisanki

Regulamin szkolnego konkursu Najpiękniejsze Pisanki

 

Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa warunki szkolnego konkursu Najpiękniejsze Pisanki.

Organizator konkursu: Michał Małek (koordynator), wychowawcy klas 1-3.

 

Cele konkursu:

- zaangażowanie uczniów w różne formy pracy pozalekcyjnej;

- korelacja między przedmiotami szkolnymi;

- pielęgnowanie polskich zwyczajów wielkanocnych;

- rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz talentów;

- inspirowanie dzieci i młodzieży;

- promowanie twórczości artystycznej;

- rozbudzanie zainteresowania rękodziełem.

 

Adresaci: konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.

 

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 378 w Warszawie.
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 oraz klasy 4-8.
 3. Uczestnicy przygotowują jedną pisankę dowolnie wybraną przez siebie techniką. Pisanki należy wykonać na wydmuszkach (jajko powinno być pozbawione zawartości). Oceniane będą: staranność wykonania, pomysł, kreatywność, ogólny wyraz artystyczny. Pisanki należy dostarczyć w pudełkach, na który umieszczone powinny być dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko oraz klasa.
 4. Pudełka z pisankami można składać do koordynatora konkursu oraz wychowawców klas 1-3 do
  8 kwietnia2022 r.
   Komisja ogłosi wyniki konkursu do 21 kwietnia 2022 r.
 5.   Uczestnicy konkursu zobowiązani są przedstawić zgodę opiekunów prawnych na wzięcie w nim udziału.
 6.  Dla zwycięzców przewidziano nagrody: dyplomy.
 7.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pochwałę wpisaną do dziennika.