10 marca 2022

Szkoła podstawowa nr 378

Konkurs na najpiękniejszą kartkę urodzinową w języku angielskim

Królowa Elżbieta II to najdłużej panująca na tronie brytyjskim monarchini. Urodziła się 21 kwietnia 1926r., zatem w tym roku obchodzi 96 urodziny! W związku z tą okrągłą rocznicą zapraszam Was do udziału w konkursie. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki urodzinowej z życzeniami w języku angielskim.

1. Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

- kultywowanie tradycji wykonywania kartek urodzinowych,

- popularyzacja znajomości języka angielskiego,

-aktywizacja zainteresowania językiem angielskim.

2. Uczestnicy:

- konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-8.

3. Zasady uczestnictwa:

- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,

- każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia, należy podać również klasę, do której uczęszcza uczeń.

4. Forma:

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej. Każda kartka musi zawierać krótkie życzenia w języku angielskim. Wielkość kartki nie może przekroczyć formatu A4.

5. Kryteria oceniania prac:

- zgodność z tematem,

- walory estetyczne,

- pomysłowość i oryginalność formy,

- poprawność ortograficzna i gramatyczna zapisanych życzeń.

Wykonane prace należy składać u nauczycielek języka angielskiego do 31.03.2022r.

Najpiękniejsze kartki zostaną wysłane do Anglii, do królowej Elżbiety.

Zachęcam do udziału!

Joanna Mikitiuk