03 października 2022

Szkoła podstawowa nr 378

Święty Mikołaj- biskup o miłosiernym sercu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022 dla rodzin z dziećmi oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Święty Mikołaj - biskup o miłosiernym sercu".

Nagrody zostaną rozdane w trzech kategoriach wiekowych
1. rodziny dzieci w wieku przedszkolnym;
2. uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III;
3. uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII.

W każdej kategorii:
I nagroda - 2000 pln,
II nagroda - 1000 pln,
III nagroda - 500 pln.

O KONKURSIE:

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, techniką zgodną z regulaminem, której tematem jest „Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu”.

2. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 27 października 2022 r., wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej: www.konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

3. Organizator do dnia 13 listopada 2022 r. wyłoni w każdej kategorii prace, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny prac konkursowych. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o zakwalifikowaniu pracy do drugiego etapu i zobowiązani do przesłania oryginału pracy w nieprzekraczalnym terminie 22 listopada 2022 r. do sekretariatu konkursu: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin.

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2022 r. (godz. 15.00) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.