23 czerwca 2022

Szkoła podstawowa nr 378

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W pierwszym półroczu tego roku szkolnego przystąpiliśmy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach Priorytetu 3 Programu dotyczącego rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów nasza szkoła otrzymała środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł, z czego 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji, a  3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Urzędu Dzielnicy Targówek.

Dzięki tym pieniądzom księgozbiór naszej biblioteki wzbogacił się o 673 woluminów. Wśród nich są lektury, książki z ulubionych serii czytelników, bajki, książki przygodowe, fantasy, historyczne i obyczajowe. Lista książek do zakupienia przygotowana została po wielu rozmowach z czytelnikami, przeprowadzeniu plebiscytu na książkę, którą warto przeczytać i polecić innym oraz  przejrzeniu przez nauczycieli bibliotekarzy wielu  witryn i portali internetowych poświęconych książkom i czytelnictwu. Lista ta została pozytywnie zaopiniowana przez Parlament Uczniowski, Radę Rodziców oraz Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek.

Część otrzymanych środków przeznaczona została na zakupienie zestawu mebelków do kącika czytelniczego dla młodszych uczniów oraz nagród dla zwycięzców konkursów czytelniczych organizowanych przez bibliotekę szkolną.

Przede wszystkim jednak jako szkoła, która otrzymała dofinansowanie w ramach NPRCz, zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. W przeważającej części zadanie to zrealizowała biblioteka szkolna poprzez obchodzenie świąt związanych z książką i czytelnictwem, przeprowadzenie wielu konkursów, akcji czytelniczych, przygotowanie w bibliotece wystaw, wystawek, gazetek, prezentowanie w wypożyczalni przez cały rok szkolny zbiorów biblioteki  oraz udział w projektach dotyczących czytelnictwa dzieci w pierwszym etapie ich nauki.