22 czerwca 2022

Szkoła podstawowa nr 378

Szkoła Realnie-odpowiedzialna

Nasza szkoła w drugim półroczu przystąpiła do kampanii społecznej Odłącz się - połącz się, której celem  jest zwrócenie uwagi na problem nadużywania i nieodpowiedniego korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki akcji uczniowie i rodzice mogli poszerzyć wiedzę na temat zagrożeń płynących z  nadmiernego korzystania z ekranów. Opiekunowie uświadomili sobie, że mają wpływ na to, co oglądają ich dzieci i otrzymali wskazówki,  jak postępować w sytuacjach problemowych, by uniknąć e-uzależnień. Nauczyciele pilnie przekazywali uczniom praktyczną wiedzę, m.in. uczyli, jak radzić sobie z nudą i tworzyć nowe zabawy. Uczestnicy programu wytrwali w postanowieniu: „Nie dla ekranów w majówkę" i przekonali się, że świat rzeczywisty jest zdecydowanie ciekawszy niż wirtualny.