21 czerwca 2022

Szkoła podstawowa nr 378

Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii

Miasto stołeczne Warszawa we współpracy ze Stowarzyszeniem „Metropolia Warszawa” zorganizowało dla klas 1- 3 szkół podstawowych konkurs plastyczny pt. „Jestem mieszkańcem europejskiej metropolii”.

Celem konkursu było zobrazowanie osiemnastoletniej obecności Polski w Unii Europejskiej, ukazanie korzyści płynących z członkostwa w UE, podkreślenie wspólnych wartości oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków. 

 Dzieci z klas 1 - 3 pod opieką nauczyciela przygotowywały plakat (format A1) ilustrujący zmiany, jakie zaszły w ich otoczeniu dzięki wstąpieniu Polski do UE.

Klasa 3a zajęła II miejsce, w  nagrodę uczniowie wybiorą się na wycieczkę do Parku Rozrywki Majaland w Góraszce. 

Gratulujemy!