Informacje

 

Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7:00- 17:30. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy chętni uczniowie klas 1-3 oraz, w szczególnych przypadkach, uczniowie klas starszych.

Organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, sportowe oraz teatralne, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Pomieszczenia wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne, zabawki tematyczne, chusty animacyjne, gry planszowe, puzzle, lalki, klocki, książki, a także sprzęt sportowy. Sale posiadają także bogaty zestaw pomocy do twórczości artystycznej. Do dyspozycji dzieci jest także plac zabaw, sala gimnastyczna oraz boisko sportowe. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.

 

Ramowy plan dnia

GODZINY

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci do świetlicy. Rozmowy i zabawy swobodne. Sprawdzanie ewentualnych braków w pracy domowej.

 

7.50 – wyjście na lekcje klas, które zaczynają zajęcia o godz. 8.00

 

8.00-11.30

Schodzenie się do świetlicy dzieci, które zaczynają lekcje na późniejszą godzinę. Uzupełnianie ewentualnych braków w pracy domowej.

Zjedzenie drugiego śniadania.

Zabawy swobodne w grupach zainteresowań.

Gry planszowe, gry i zabawy stolikowe rozwijające pamięć i spostrzegawczość. Budowanie z klocków

Czytanie literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Prace plastyczne zgodne z tematem tygodnia.

Gry i zabawy ruchowe pod okiem nauczyciela.

Zajęcia umuzykalniające.

 

9.40 – wyjście na lekcje klas, które zaczynają zajęcia o godz. 9.50

10.35 - wyjście na lekcje klas, które zaczynają zajęcia o godz. 10.45

11.30 - wyjście na lekcje klas, które zaczynają zajęcia o godz. 11.45

 

11.30-14.30

Obiad. Relaks poobiedni. Zajęcia  w grupach.

11.30-16.30

Zajęcia w grupach zgodne z tematem przewodnim tygodnia: plastyczne, muzyczne, czytelnicze, ruchowe, językowe, teatralno-taneczne, pogadanki, edukacyjne, głośne i ciche czytanie wybranych lektur, rozwiązywanie rebusów/ krzyżówek, kolorowanki tematyczne.

Przygotowanie do imprez i konkursów świetlicowych.

Odrabianie prac domowych, pomoc koleżeńska, wolontariat.

Projekcje filmów edukacyjnych i bajek.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub Sali, w zależności od warunków pogodowych.

Zajęcia/projekty/innowacje indywidualne nauczycieli.

 

16.30-17.30

Zabawy swobodne w grupach zainteresowań i indywidualne.

Oglądanie bajek.

Czytanie książek.

Gry planszowe, gry i zabawy stolikowe rozwijające pamięć i spostrzegawczość. Budowanie z klocków

 

 

Ramowy plan dnia świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od bieżących potrzeb, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności dzieci.