Psycholog

 

Psycholog szkolny
Dorota Floriańczyk

Godziny pracy (gabinet nr 218)
Poniedziałek 10 - 15.30
Wtorek 8 – 11.30
Środa 10 – 15.30
Czwartek 8 – 11.30
Piątek 11.30 – 15.30

 

Psycholog szkolny to specjalista zatrudniony w szkole, którego zadaniem jest udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na identyfikowaniu ich problemów wychowawczych, emocjonalnych i dydaktycznych oraz organizowaniu wspólnie z innymi specjalistami i wychowawcami adekwatnego wsparcia.
Do zadań psychologa szkolnego należy:
- prowadzenie obserwacji w klasach,
- współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych (więcej informacji na temat zajęć grupowych w zakładce „Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne”),
- prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz uczniów np. w ramach przeprowadzania różnych szkolnych akcji, programów profilaktycznych i prowadzenia godzin wychowawczych,
- konsultacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
- prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
- rozpoznawanie indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów.

 

Dyżur psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w SP 378

Zapisy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13


Pani Karolina Tomczak


dla rodziców i nauczycieli klas 0-8
poniedziałek, godz. 8.00 – 12.00

terminy dyżuru:


11.09.2023r.

25.09.2023r.

09.10.2023r.

23.10.2023r.

06.11.2023r.

20.11.2023r.

04.12.2023r.

18.12.2023r.

08.01.2024r.

22.01.2024r.

05.02.2024r.

19.02.2024r.

04.03.2024r.

18.03.2024r.

08.04.2024r.

22.04.2024r.

06.05.2024r.

20.05.2024r.

03.06.2024r.

17.06.2024r.