Psycholog

 

Psycholog szkolny
Dorota Floriańczyk

Godziny pracy (gabinet nr 218)
Poniedziałek 10 - 15.30
Wtorek 8 – 11.30
Środa 10 – 15.30
Czwartek 8 – 11.30
Piątek 11.30 – 15.30

 

Psycholog szkolny to specjalista zatrudniony w szkole, którego zadaniem jest udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na identyfikowaniu ich problemów wychowawczych, emocjonalnych i dydaktycznych oraz organizowaniu wspólnie z innymi specjalistami i wychowawcami adekwatnego wsparcia.
Do zadań psychologa szkolnego należy:
- prowadzenie obserwacji w klasach,
- współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych (więcej informacji na temat zajęć grupowych w zakładce „Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne”),
- prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz uczniów np. w ramach przeprowadzania różnych szkolnych akcji, programów profilaktycznych i prowadzenia godzin wychowawczych,
- konsultacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
- prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
- rozpoznawanie indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów.

 

Dyżur psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w SP 378
Pani Joanna Szymczuk
dla rodziców i nauczycieli klas 0-6
godz. 9.00 – 13.00

terminy dyżuru:
18.11.2022r.
02.12.2022r.
16.12.2022r.
13.01.2023r.