Psycholog

Psycholog szkolny
Dorota Floriańczyk

Godziny pracy (gabinet nr 218)
Poniedziałek 10 - 15.30
Wtorek 8 – 11.30
Środa 10 – 15.30
Czwartek 8 – 11.30
Piątek 11.30 – 15.30

 

Psycholog szkolny to specjalista zatrudniony w szkole, którego zadaniem jest udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na identyfikowaniu ich problemów wychowawczych, emocjonalnych i dydaktycznych oraz organizowaniu wspólnie z innymi specjalistami i wychowawcami adekwatnego wsparcia.
Do zadań psychologa szkolnego należy:
- prowadzenie obserwacji w klasach,
- współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych (więcej informacji na temat zajęć grupowych w zakładce „Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne”),
- prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz uczniów np. w ramach przeprowadzania różnych szkolnych akcji, programów profilaktycznych i prowadzenia godzin wychowawczych,
- konsultacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
- prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
- rozpoznawanie indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów.

Linki