O bibliotece

Biblioteka szkolna czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1530

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej. Odgrywa szczególną rolę w procesie nauczania i uczenia się oraz stanowi ważne ogniwo w strukturze szkoły. Dostarcza informacji i pomysłów, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym. Wyposaża uczniów w umiejętność uczenia się przez całe życie, rozwija wyobraźnię, przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli. Biblioteka udostępnia książki i inne źródła informacji, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.