RADA RODZICÓW SP 378 w roku szkolnym 2021-2022

RADA RODZICÓW SP 378 w roku szkolnym 2021-2022

Skład Prezydium:
Przewodnicząca – Magdalena Dąbrowska (kl. 8a) – adres email: thebest84@wp.pl
Wiceprzewodnicząca – Marta Betlej (kl. 3a i 6a)
Członek – Sofiia Useinow (kl. 6b)
Skarbnik - Agnieszka Masłowska (kl. 4c)
Sekretarz – Stefan Bobrowski (kl. 4b)

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Marta Duńska (kl. 8e)
Członek – Karolina Wizińska (kl. 5b)
Członek – Dominika Jankowska (kl. 1d)

Oddział Przedstawiciel Oddziału w Radzie Rodziców
OP Justyna Zawał-Krupa
1A Anna Pacak
1B Monika Tkacz-Niwińska
1C Edyta Ponichtera
1D Hanna Słonska-Markiewicz
IIA Anna Leśniak
IIB Aldona Brambor
IIC Bogdan Sobota
IID Anna Kozakowska
IIIA Marta Betlej - wiceprzewodnicząca RR
IIIB Agnieszka Bobrowska
IIIC Katarzyna Grodecka
IIID Dorota Strojecka-Kwiatkowska
IVA Iwona Gradowska
IVB Stefan Bobrowski – sekretarz RR
IVC Agnieszka Masłowska - skarbnik RR
VA Piotr Bączkowski
VB Karolina Wizińska – członek KR
VIA Marta Betlej
VIB Sofiia Useinow - członek RR
VIIA Hanna Słonska-Markiewicz
VIIB Katarzyna Włodarska
VIIIA Magdalena Dąbrowska - przewodnicząca RR
VIIIB Renata Jakubowska
VIIIC Renata Obuchowska
VIIID Krystian Łobodzin
VIIIE Marta Duńska – przewodnicząca KR

 

Numer rachunku bankowego
Rady Rodziców
Santander Bank Polska S.A. 
61 1090 2590 0000 0001 4681 8584

 

 

Informacja o wpłatach na fundusz
Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

W imieniu całej Rady Rodziców uprzejmie prosimy, aby wszyscy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wpłacili dowolne kwoty na szkolny fundusz Rady Rodziców do dnia 31 marca 2022 r.  (może to być kwota jednorazowa, lub wpłacana ratalnie np. semestralnie podczas zebrań z rodzicami do skarbnika klasy). Będzie to solidarny akcent wobec innych Rodziców uczniów, którzy uiścili już w tym roku szkolnym składkę na ten fundusz. Należy pamiętać, że wszyscy uczniowie korzystają z pomocy szkolnych i przedsięwzięć finansowanych lub dofinansowywanych z funduszu RR.

Jako Rada Rodziców jesteśmy w stanie sfinansować zaplanowane przedsięwzięcia przy składce od każdego ucznia 100 zł za cały rok szkolny.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:

Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2590 0000 0001 4681 8584
prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Ze swojej strony staramy się, aby pieniądze z funduszu RR były wydatkowane w sposób bardzo racjonalny i przemyślany.

Liczące na Państwa współpracę,
Prezydium Rady Rodziców

 

Środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców będą przeznaczane przede wszystkim na:

  1. Dofinansowanie szkoły, w tym: wydatki związane z organizacją egzaminu, zakup wyposażenia i pomocy naukowych oraz inne bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły jako instytucji, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup środków na potrzeby Rady Rodziców, prowizje i opłaty bankowe.
  2. Rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym dopłaty do imprez rekreacyjno – sportowych odbywających się z udziałem uczniów.
  3. Zapomogi losowe i socjalne, dopłaty do imprez rekreacyjno – kulturalnych i wynikających z procesu dydaktyczno – wychowawczego, organizowanych przez społeczność szkolną w trakcie roku szkolnego.
  4. Organizacja i dofinansowanie uroczystości szkolnych, w tym: spotkań młodzieży, prelekcji, Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, wigilii, dyskotek, bali, imprez okolicznościowych itp.
  5. Zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych, zakup nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, sporcie i pracy społecznej na rzecz szkoły, dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego, finansowanie konkursów organizowanych przez Radę Rodziców i Parlament.

***

Od kilku lat Rada Rodziców prowadzi akcję:

"Ryza papieru od każdego ucznia" – jest to oczywiście dobrowolna akcja i za wszystkie przyniesione bezpośrednio do Sekretariatu Szkoły ryzy Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców bardzo Państwu i Uczniom dziękują.

 

Informacja o wpłatach na świetlicę

W imieniu całej Rady Rodziców uprzejmie prosimy, aby wszyscy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, którzy uczęszczają na szkolną świetlicę wpłacili dowolne kwoty na szkolny fundusz Rady Rodziców do dnia 31 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki świetlicowe tj. nagrody w konkursach oraz materiały plastyczne i edukacyjne. Będzie to solidarny akcent wobec innych Rodziców uczniów, którzy uiścili już w tym roku szkolnym składkę na świetlicę. Należy pamiętać, że wszyscy uczniowie przebywający na świetlicy korzystają z materiałów finansowanych lub dofinansowywanych z funduszu RR.

Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2590 0000 0001 4681 8584

prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem ŚWIETLICA.

Ze swojej strony dbamy o to, aby pieniądze z funduszu świetlicowego RR były wydatkowane tylko i wyłącznie na potrzeby programowe świetlicy.

Liczące na Państwa współpracę,
Prezydium Rady Rodziców

***
Rada Rodziców zwraca się również z prośbą o wsparcie świetlicy szkolnej kompletnymi grami edukacyjnymi i klockami, a także materiałami plastycznymi i papierniczymi, z których Państwa dzieci nie korzystają w domu, a można je wykorzystać podczas pobytu na świetlicy.

Pozdrawiam
Magdalena Dąbrowska